Порядок врегулювання спірних питань

Ми впевнені, що найкращий шлях уникнення будь-яких спорів – це чітке та зрозуміле тлумачення умов договору. 


З цього приводу ми завжди готові уточнювати і доповнювати запропонований проект договору з урахуванням  побажань  споживачів.

Тим не менше, якщо спору уникнути не  вдасться, ми докладемо  усіх  можливих зусиль для пошуку  вирішення  спору  шляхом  переговорів.

Разом з  тим, якщо  компромісного  вирішення  спірних  питань не буде досягнуто, вони можуть бути оскаржені  в  господарському  суді  в  порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та/або в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або її терито-ріальних органах , у  порядку, затвердженому  НКРЕКП.

При цьому  прийняття  НКРЕКП  або її  територіальними органами  рішення  щодо спору не позбавляє  сторони  права  звернутися  з  цього  ж приводу  до господар-ського суду.

Відповідальна особа за врегулювання спорівдиректор ТОВ ВАЗ  Піддубняк  Олександр  Федорович;контактний телефон (0432)55-13-02, 55-13-15 (приймальня); електронна пошта: vaz@vzta.com.ua