Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Порядок  визначає  процедуру  надання  інформації про загрозу  електробезпеці споживачів. 


Він
 створений  для  оперативного  реагування  та швидкої  локалізації подій, які становлять загрозу  електробезпеці людей, тварин  або  можуть  призвестидо системних  збоїв  у  роботі  обладнання  чи аварій  на  виробництві.

І. Дії працівників  або свідків нещасного  випадку  чи  аварії, яка  становить загрозу електробезпеці:

1. Строк  подачі інформації: негайно.


2. Кому
 подається  інформація:
• Працівниками – безпосередньому
 керівнику  працівника  або  іншій  посадовій      особі підприємства  особисто  або  по телефону.
• Споживачами – зателефонувати
 за номером: 55-13-15(приймальня), 55-13-49(чер-говий по підстанціям),55-13-41(заст.нач.СОВ по енергозабезпеченню),55-13-20(енергобюро).


3. Порядок дій:
у
 випадку виявлення  подій, які становлять загрозу  електробезпеці людей, тва-рин або можуть  призвести  до системних  збоїв у роботі  обладнання  чи аварій на  виробництві , необхідно:

а)перш за  все самому  тримати  безпечну відстань  від місця події (у  випадку  замикання на  землю чи падіння  дерева  на  провода  повітрянихліній безпечна відстань становить не  ближче  8  метрів);

б)сповістити  про небезпеку оточуючих;

в)запобігти  наближеню  до  місця  аварії випадковихперехожих  чи  тварин;

г) повідомити про те, що  сталося ,через  засоби  зв`язку або нарочним безпосе-реднього керівника або  іншу  уповноважену особу  на підприємстві;                     

д)для споживачів – зателефонувати за номером: 55-13-15(приймальня),  55-13-49 (черговий по  підстанціям), 55-13-41( заст.нач.СОВ по енергозабезпеченню), 55-13-20 ( енергобюро).


4. Дії керівників або  інших  уповноважених  осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення  про нещасний  випадок чи  аварію, яка  становить  загрозу елект-робезпеці:
4.1. Строк  подачі інформації: негайно.
4.2. Кому подається  інформація: у разі пожежі на  об’єктах повідомити  за допо-могою  засобів  зв`язку , зателефонувавши  за  номером 55-13-15( приймальня ТОВ ВАЗ), 55-13-13(начальник  охорони ТОВ ВАЗ).
4.3. Порядок дій: керівники  на  місцях повинні - а)перш за  все  оцінити  ситуацію  і визначити  наслідки  від  настання  нещасного  випадку  або  інших  подій, які становлять  загрозу  електробезпеці; б)організувати  за  необхідності надання  першої медичної  допомоги; в)прийняти невідкладні  заходи  по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення  про загрозу електробезпеці також  необхідно зате-лефонувати  за номером: 55-13-49(черговий  по підстанціям  ТОВ  ВАЗ), 55-13-41 ( заст. нач.СОВ ТОВ ВАЗ), 55-13-20(енергобюроСОВ ТОВ ВАЗ), 55-13-13(нач, охорони ТОВ ВАЗ).